Proiect COMPETENTE DIGITALE SI TIC PENTRU ANGAJATII DIN REGIUNEA VEST – ID 143523

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competentelor digitale si din domeniul TIC pentru un numar seminificativ de angajati (308) din Regiunea Vest, care activeaza in sectoare economice/ domenii identificate conform SNC si SNCDI, prin formare profesionala, servicii de sprijin si instruire, respectiv prin furnizarea de instrumente, metode si practici inovative de elaborare si introducere a programelor de invatare la locul de munca, care sprijina direct 36 de IMM si implicit angajatii acestora.

SPRIJINIREA DEZVOLTARII COMUNITAȚII, REGENERARII URBANE SI INCLUZIUNII SOCIALE DIN MUNICIPIUL RESIȚA – ID 113971

Implementarea mecanismului de Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitații în zonele urbane marginalizate din Municipiul Resița prin implementarea de masuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

AVANSARE PRIN DIGITALIZARE – ID 142776

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea cunostiintelor / competentelor / aptitudinilor digitale primare/avansate a angajatilor din intreprinderi aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI în regiunea CENTRU.

VEST-TIC – ID 142774

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea cunostiintelor / competentelor / aptitudinilor digitale primare/avansate a angajatilor din intreprinderi aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI în regiunea CENTRU.

Învațam mereu! – Dezvoltarea competentelor angajatilor prin cursuri corelate cu nevoile pietei muncii – ID 136296

Obiectivul general al proiectului este cresterea participarii la formare profesionala continua (FPC) si dezvoltarea competentelor profesionale, cunostintelor si aptitudinilor pentru un numar seminificativ de angajati (654) in domeniul competentelor digitale, administrare si social, cu accent pe persoanele cu un nivel scazut de calificare, cu varsta de peste 40 ani si din zone rurale, prin programe de formare profesionala corelate cu nevoile pietei muncii, servicii de consiliere profesionala, respectiv prin furnizarea de date, instrumente, metode si practici inovative de dezvoltare a competentelor si de adaptare continua la evolutiile pietei muncii.

FORMAREA PROFESIONALA – STABILITATE ȘI PERFORMANȚA PE PIAȚA MUNCII – ID 128814

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competentelor profesionale, cunostintelor si aptitudinilor pentru 330 de angajati din Regiunea Vest care activeaza in sectoare economice/ domenii identificate conform SNC si SNCDI, prin formare profesionala, servicii de sprijin si instruire, respectiv prin furnizarea de instrumente, metode si practici inovative de elaborare si introducere a programelor de invatare la locul de munca, care sprijina direct 40 de IMM si implicit angajatii acestora.

ANGAJATI COMPETITIVI IN REGIUNEA VEST – ID 128211

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competentelor profesionale, cunostintelor si aptitudinilor pentru 330 de angajati din Regiunea Vest care activeaza in sectoare economice/ domenii identificate conform SNC si SNCDI, prin formare profesionala, servicii de sprijin si instruire, respectiv prin furnizarea de instrumente, metode si practici inovative de elaborare si introducere a programelor de invatare la locul de munca, care sprijina direct 40 de IMM si implicit angajatii acestora.

Proiect : SANSA - ACCEPTARE - NEDISCRIMINARE - SIGURANTA - ACCES - ID 152292

Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitațile marginalizate (roma si non-roma) din Municipiul Resița, zonele vizate de strategie, prin implementarea de masuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC pentru un numar de 112 persoane din care minim 25 persoane sunt de etnie roma.

Proiect "FII ANTREPRENOR!" - ID 152291

 

Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitațile marginalizate (roma si non-roma) din Municipiul Resița, zonele vizate de strategie, prin implementarea de masuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC pentru un numar de 112 persoane din care minim 25 persoane sunt de etnie roma.

Proiect - Masuri integrate pentru comunitatea marginalizata  cu populatie apartinand minoritatii rome din Anina, judetul Caras Severin

Obiectivul general al proiectului este reducerea semnificativă a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din Anina în care există populatie aparținând minorității rome, prin aplicarea unui set complet de măsuri integrate și inovative,care răspund nevoilor specifice ale grupului țintă, identificate în analiză preliminară.

 

PROIECT MISOB – Măsuri integrate pentru incluziunea sociala în Bocșa, județul Caraș-Severin

 

Obiectivul general al proiectului este de a reduce numărul de persoane în risc de sărăcie și de excluziune socială din județul Caraș-Severin, Oraș Bocșa, cartier Măgura, printr-o abordare integrată a măsurilor și serviciilor oferite unui număr de 454 de adulți și 106 de copii, pe parcursul a 36 de luni.

 

 

INOVARE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA RURALĂ

 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea economiei sociale prin înființarea de întreprinderi sociale și crearea de noi locuri de munca în REGIUNEA CENTRU, respectiv în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu și îmbunătățirea nivelului de competențe manageriale și antreprenoriale în economie socială a persoanelor care intenționează să își înființeze o întreprindere socială în mediul rural.

”Școala pentru toți – șansa la o viață mai bună”

 

Obiectivul general al proiectului este cresterea participarii la educatie pentru 778 copii (100 copii anteprescolari, 130 prescolari si 548 elevi) si 50 tineri si adulti si prevenirea parasirii timpurii a scolii, prin interventii integrate, cuprinzatoare si inovative, care raspund nevoilor specifice ale grupului tinta din Resita, Berzovia si Vermes, judetul Caras-Severin

You(th) can too!

Proiectul „You(th) can too!” in valoare de 4.700 euro, avand ca scop promovarea unui stil de viata sanatos prin activităti fizice, inclusiv prin sport, in randul tinerilor si organizarea unui campionat de tenis de masa pentru copii cu dizabilitati la nivelul municipiului Resita.

Meeting: Imagination.Move. Emotion

Cel de-al doilea proiect este proiectul ”Meeting: Imagination.Move. Emotion”, finantat prin programul Grundtvig, în valoare de 66.000 euro, derulat cu parteneri din Italia si Polonia, avand ca obiectiv implementarea de bune practici privind recuperarea/reabilitarea persoanelor cu dizabilitati, prin terapii inovative  bazate pe activitati si tehnici folosite în reabilitarea fizică si mentală, de la cele de bază pana la cele speciale bazate pe artterapie (teatru, miscare, voce, limbajul corpului, etc).

Calificarea - Temelie pentru dezvoltarea pietei muncii

Obiectivul general al proiectului îl consitituie facilitarea accesului la programele de formare continuă şi creşterea nivelului de calificare/recalificare si a competitivitatii profesionale a persoanelor angajate pe piaţa muncii, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.Proiectul vizează calificarea persoanelor angajate în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, iar cunoştiinţele şi competenţele dobândite în urma absolvirii cursurilor de calificare/recalificare propuse vor ajuta angajaţii să se adapteze mult mai uşor la noile cerinţe ale domeniului economic în care işi desfăşoară activitatea, fapt ce va determina şi menţinerea acestora pe piaţa muncii.

Acces egal pe piata muncii

Obiectivul general al proiectului îl consitituie intensificarea masurilor de dezvoltare personală în scopul facilizării accesului la ocupare şi evitării excluziunii sociale, marginalizării şi discriminării pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile, creşterea nivelului de calificare şi a gradului de ocupare în rândul acestora, îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din zona vizată, in scopul evitarii excluziunii sociale. Proiectul se adresează grupurilor marginalizate care nu sunt incluse în politicile principale şi care au nevoie de o atenţie deosebită într-un mod particular.

Pro incluziune pe piata muncii

SC Best Impact Company SRL Reşiţa, Primăria Comunei Vermeș, Primăria Comunei Băuţar,  SC European Steps SRL Reşiţa, deruleaza proiectul Pro incluziupe – Pe piața munciipe o perioada de 12 luni incepand cu data de 15 Octombrie 2014. Obiectivul general al proiectului constă în intensificarea si diversificarea masurilor de dezvoltare a economiei sociale în scopul facilitării accesului la ocupare a persoanelor care apaţtin grupurilor vulnerabile.