Externarea se face în următoarele situații:

- la finalul duratei optime de spitalizare (14 zile), 

- la propunerea medicului curant 

- solicitarea expresa a pacientilor/apartinatorilor

- in caz de deces.

 

In cazul externarii pacientilor care necesita insotitor la externare sau monitorizare speciala imediat dupa externare, cu situatii deosebite (domiciliu la distanta mare, pacienti aflati in faza terminala, cu evolutie nefavorabila, etc.) se anunta telefonic apartinatorii cu 48 de ore inainte de data externarii. In cazul in care apartinatorii refuza comunicarea cu spitalul este anuntat asistentul social si medicul de familie.

 

Externarea pacientului la termenul duratei optime de spitalizare

- Se va face de catre medicul curant (intre orele 08:00 si 14:00) la finalul duratei de spitalizare (14 zile). Pacientului, și după caz, aparținătorilor li se comunică din momentul internării durata de spitalizare și data la care se va realiza externarea.

 

Externarea la propunerea medicului curant:

 

  1. a) în caz de nerespectare a regulamentului intern, în funcție de gravitatea abaterii, medicul curant poate decide externarea pacientului în termen de 12/24 de ore. Externarea se comunică direct pacientului și însoțitorului (dacă e cazul), precum și telefonic aparținătorilor la numărul declarat și se consemnează în FOCG.
  2. b) În cazul acutizării pe perioada internării a unor patologii preexistente, sau instalarea unei patologii noi, necompatibile cu competențele spitalului, medicul curant poate decide externarea de urgență a pacientului și îndrumarea lui către servicii de urgență/competente. Externarea se comunică imediat pacientului (și însoțitorului, dacă e cazul) și telefonic aparținătorului, fiind consemnată în FOCG.

 

Externarea la solicitarea pacientului

 

Pacientul are dreptul de a fi externat la cerere din diverse motive (personale/familiale, nemulțumiri legate de condițiile de spitalizare, când își retrage consimțământul pentru una sau mai multe proceduri medicale, alte motive). Indiferent de motiv, pacientului i se explică de către medic, în termeni clari, pe înțelesul fiecăruia, consecințele întreruperii actului medical.

Solicitarea pacientului de externare se consemnează în FOCG cu semnătura pacientului.

 

Documentele care sunt înmanate la externare pacientului conform legilor in vigoare :

  1. Biletul de externare 
  2. Scrisoare medicala 
  3. Raport de îngrijiri la externare
  4. Decontul de cheltuieli
  5. Reteta medicala (daca este cazul)
  6. Concediul medical (daca este cazul)

 

Vă amintim că pentru continuitatea serviciilor, puteți accesa POLICLINICA PRO VITAM sau UNITATEA DE ÎNGRIJIRI LA DOMICIIU (pagină în construcție)