CHESTIONAR PRIVIND SATISFACŢIA PACIENTULUI

Acest chestionar este menit să ne sprijine în ameliorarea performanței activităţii spitalului; răspunsurile la acest chestionar rămân anonime și confidențiale.

Chestionarul se poate completa de către pacient,aparținător/reprezentant legal/părinte/curator pentru pacienții copii sau pacienți lipsiți de discernământ temporar sau constant.

Chestionarul este disponibil pe site-ul spitalului, în club sau poate fi solicitat personalului spitalului; se completează la externarea din spital și se depune în cutia special amenajată.